Sun and Moon Tarot 22 ẩn chính

0.The fool – Kẻ khờ - Gắn kết với sao Thiên Vương. Có liên quan đến lòng dững cảm vầ hành động hấp tấp. Khuyến khích chúng ta dám chấp...

Xem bói “bài Tarot, tử vi, chỉ tay” dưới góc nhìn khoa học

Từ xưa đến nay, con người đã có vô số những phương pháp để dự đoán tương lai, nhìn trước số phận như bói bài, bói cầu thủy tinh...

Phân biệt giữa bài Tarot và Oracle

Trong suốt hơn 30 năm giảng dạy và giải bài Tarot, Tôi đã may mắn gặp được nhiều người biết trân trọng và yêu thích các lá bài. Tuy...

Trải Bài Sự Kiện

Đây là trải bài thông dụng nhất. Trải bài này được dùng để coi rất nhiều dạng câu hỏi: yes/no, công việc, tình cảm, đưa ra tiêu điểm, hỏi...

Sự hình thành của Bốn Nguyên Tố

Âm dương thì luôn hòa hợp luôn nhưng khắc nhau vì dương động tức khắc âm tĩnh, nhưng quá động sinh tĩnh thành âm, nhưng quá tĩnh sinh động...

7 Chu kỳ tiến hóa Trong Tarot

7 Chu kỳ tiến hóa Trong Tarot   Chu kì 1: 0 Chu kì 2: I,II, III Chu kì 3: IV, V Chu kì 4: VI, VII, VIII, IX, X,...