CÁCH ĐỌC THÔNG ĐIỆP TỪ TAROT – KỲ 6 – BẮT ĐẦU BUỔI ĐỌC PHẦN 3

       Là một reader, bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng đọc bài với một vài dạng trải bài quen thuộc, sau đó là việc luận giải những lá bài xuất hiện. Bạn có thể lựa chọn một trải bài phổ biến, hoặc có thể đọc các lá bài theo thứ tự ngẫu nhiên.

images
Ảnh minh hoạ

       Trong cả hai trường hợp, bạn cần phải giữ các câu hỏi trong tâm thức khi bạn thực hiện việc đọc bài. Khi thực hiện việc đọc bài ngẫu nhiên, bạn phải vận dụng kỹ thuật “nguyên tắc không có nguyên tắc”. Những màu sắc và hình ảnh trong lá bài quyết định ý nghĩa và những nội dung sâu thẳm trong đó. Trong cuốn Haindl Tarot – Sổ tay của một Reader (US Games Systems Inc., 1995), tác giả Rachel Pollack cho rằng đối với cô, việc sử dụng tốt nhất cho mô thức đọc bài này là tự đọc cho chính mình, hoặc vào cuối của buổi đọc bài nghiêm túc. Đó cũng là một kỹ thuật tốt cho các reader tâm linh (các reader tập trung vào việc hát triển sự liên kết với các lực vô hình).

       Trong hầu hết các trường hợp, một trải bài phổ biến sẽ được sử dụng. Đây có thể là một trải bài được tạo ra bởi chính reader, hoặc có thể là một trải bài đã được phát triển bởi một người khác. Mỗi vị trí trong trải bài sẽ được xác định, cũng như các cách sắp xếp các vị trí. Một số trải bài đặc biệt sẽ được dùng cho các câu hỏi đặc biệt. Một trải bài càng nhỏ (số lượng lá bài được sử dụng ít) thì càng dễ dàng cho một reader tập sự diễn dịch các lá bài

       Trải bài 1 lá có thể được sử dụng cho bất kỳ câu hỏi, tương tự như trải bài 10 lá truyền thống Celtic Cross. (Trải bài Celtic Cross cũng khá tốt để sử dụng khi câu hỏi mang bản chất tổng quát.).

images

      Trải bài 3 lá có thể được định nghĩa trong nhiều cách và có thể đưa ra rất nhiều thông tin. Định dạng trải bài  có thể được thiết lập theo đường thẳng tuyến tính hoặc thiết lập trong một đồ hình tam giác. Một số phương pháp thường thấy là:

  • Quá khứ / hiện tại / tương lai.
  • Sáng / Trưa / Tối.
  • Cơ hội / Thách thức / Kết quả.
  • Vấn đề / Thách thức/ Hành động

tarot-3card

       Cho dù bạn rất muốn thực hiện cách đọc bài này, nó sẽ luôn pha lẫn nhiều sự thú vị và cũng mang lại rất nhiều thông tin cần giải quyết.Trải bài đơn giản 4 lá nhằm giải đáp cho những câu hỏi hoặc vấn đề từ quan điểm của 4 cấp độ cuộc sống đó là trải bài nguyên tố. Tôi xác định vị trí ở đây như: Đông / Tâm linh, Nam / Cảm xúc, Tây / Thể lực, và Bắc / Tinh thần. Một lá thứ năm, để đại diện cho người hỏi, có thể được rút ra và đặt ở giữa bốn lá bài còn lại (hình thành một mô hình kết cấu kim cương).

tải xuống

Content Protection by DMCA.com