TRẢI BÀI MỐI QUAN HỆ (9 LÁ)

Trải bài mối quan hệ

1. Bạn nhìn người đối diện như thế nào

2. Người đối diện nhìn bạn như thế nào

3. Điều bạn cần

4. Điều người đối diện cần

5. Mối quan hệ hiện tại như thế nào

6. Bạn đang muốn mối quan hệ phát triển theo chiều hướng nào

7. Người đối diện muốn mối quan hệ phát triển theo chiều hướng nào

8. Những yếu tố cần quan tâm

9. Kết quả cuối cùng.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com