TRẢI BÀI THỜI KHẮC (6 LÁ)

Trải bài thời khắc

1. Gốc rễ của câu hỏi

2. Tình huống thực tại như thế nào

3. Tình huống sẽ xảy ra như thế nào trong vòng  …… (thời gian)

4. Bạn sẽ cảm thấy ra sao về tình huống này cho tới khi bạn thấy điều gì đó rõ ràng

5. Ai hay cá nhân nào sẽ liên đới tới vấn đề

6. Kết quả

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com