TRẢI BÀI CELTIC CROSS (10 LÁ)

Trải bài Celtic Cross

1. Điều bao quanh: Những ảnh hưởng hay môi trường xung quanh bạn

2. Điều cản trở: Những nguồn lực đối nghịch, tiêu cực hoặc tích cực

3. Nền tảng: những mấu chốt quá khư của vấn đề

4. Phía sau bạn: Những ảnh hưởng bạn đã trải qua

5. Phía trên bạn: những sự kiện có thể xảy ra hoặc những nguồn lực mới sẽ xuất hiện

6. Phía trước bạn: Những nguồn lực đã xuất hiện có thể phát triển trong tương lai

7. Cảm giác: nỗi sợ, điềm gỡ

8. Ý kiến: những người khác nghĩ gì về vấn đề này

9. Hy vọng: Niềm cảm hứng, mục tiêu, khao khát, mơ ước

10. Kết quả cuối cùng.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com