Home Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá bài Tower cũng nói về sự thay đổi. Cũng giống như lá bài “Devil”, và “Death”, lá bài Tháp không đáng sợ hay đáng...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Devil Giới thiệu: Đặc biệt là khi lật ngược, lá bài Devil không đáng sợ như miêu tả trên hầu hết các lá bài. Khi lật ngược, lá bài này nhắc nhở chúng ta...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Temperance Giới thiệu: Giống như lá bài đúng chiều, Temperance lật ngược là lá bài về sự cân bằng và các mối quan hệ. Tình bạn, gia đình, tình yêu, và đối tác công việc...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Death Giới thiệu: Giống như lá bài đúng chiều, sự xuất hiện của lá bài Death KHÔNG nhất thiết, hoặc thường ám chỉ cái chết. Quan trọng là bạn cần nhớ rằng trong hầu hết...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hanged Man Giới thiệu: Bao gồm cả khi lá bài này bị lật ngược, Người The Hanged man thường nói đến một cuộc sống hoặc một tình trạng đang ở ngã ba đường –...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Justice Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá bài Justice đều đề cập đến các vấn đề của nghiệp, luật nhân quả, và rằng mọi sự kiện và mọi người đều có...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Wheel of Fortune Giới thiệu: Với lá bài lật ngược, The Wheel nói với bạn rằng mọi thứ và mọi tình huống trong cuộc sống của bạn đang bắt đầu thay đổi. Trong hầu hết...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hermit Giới thiệu: Ngay cả khi bị lật ngược, The Hermit cũng là một lá bài cực kỳ tâm linh, và thường đề cập đến các viện và các tổ chức – tất cả...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Strength Giới thiệu: Khi lá bài Strength bị lật ngược, nó không có nghĩa rằng bạn không có điểm mạnh; ngược lại, nó ám chỉ rằng có nhiều điểm mạnh trong bạn và trong tình...
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Chariot Giới thiệu: Khi lật ngược, lá bài cỗ xe này vẫn nói về sự chuyển động. Sự chuyển động này có thể theo nghĩa đen từ vị trí vật lý này đến vị...
- Advertisement -

Recent Posts